Giỏ hàng

Holafoods triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp Erp

Ngày 09/07/2015, Dự án triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp chính thức khởi động với 03 phân hệ: Quản lý Tài chính – Kế toán; Quản lý Bán hàng; Quản lý Kho

Các thành viên trong Ban dự án cùng đơn vị đối tác là Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ Vĩnh Cửu đã cùng kết nối, chia sẻ, làm việc để hoàn thành các mục tiêu của Dự án. Ngày 02/08/2016 hệ thống đã bước sang giai đoạn Đào tạo và Kiểm thử.

Sau giai đoạn này hệ thống sẽ chính thức được đưa vào sử dụng tại Holafoods.

Một số hình ảnh của buổi đào tạo :

 

Danh mục tin tức

Từ khóa