Giỏ hàng

HOLAFOODS nhận giấy khen của Cục Thuế Hà Nội

Năm 2016, Công ty CP TM và CNTP Hoàng Lâm (HOLAFOODS) đã nỗ lực, đoàn kết vượt qua những khó khăn, thách thức  để ổn định, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời thực hiện tốt các chính sách pháp luật nói chung và chính sách thuế nói riêng.

Với những nỗ lực đó, ngày 3/8/2017, Công ty đã vinh dự được Cục thuế Hà Nội trao tặng bằng khen về việc chấp hành và tuân thủ tốt các chính sách, pháp luật về Thuế năm 2016.

Bằng khen của Cục Thuế Hà Nội

Danh mục tin tức

Từ khóa