Tin tức

 • Chuyển giao công nghệ sản phẩm

  ^08C986D4970E490831DFB72D7A5313A951B2DFDD563A6147F7^pimgpsh_fullsize_distr
 • Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo yêu cầu khách hàng

  ^E08621052FAFBAA4F7CC69825295E84A916B527B1C0CDF5366^pimgpsh_fullsize_distr
 • Dịch vụ cho thuê thiết bị

 • Dịch vụ sửa chữa, bảo trì

 • Xu hướng tiêu dùng thực phẩm 2013: Tính tự nhiên của sản phẩm tiếp tục chi phối

  xuhuongtieudungthucpham2013
 • HOLAFOODS tham dự Triển lãm Food & Hotel Việt Nam 2015

  hoicho1