Untitled-3

Bàn đông

 • Model: KJA-FUR1200
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 1 ph/220 V/50 Hz
 • Công suất: 0.5 kW
 • Kích thước: R1200x S750 x C800 mm
Chi tiết »
Untitled-1 c111opy

Tủ bảo quản lạnh – tủ bảo quản đông

 • Model: KJA-FR771
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 1 ph/220 V/50 Hz
 • Công suất: 0.77 kW
 • Kích thước: R760 x S715 x C2070 mm
Chi tiết »
Untitled-2

Tủ trưng bày mát và đông dạng buồng

 • Model: KJA-CR1260
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 1 ph/220 V/50 Hz
 • Công suất: 1.55 kW
 • Kích thước: R1260 x S800 x C2055 mm
Chi tiết »
OH TYPE

Tủ trưng bày dạng nằm

 • Model: OH TYPE
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 1 ph/220 V/50 Hz
 • Công suất: 2.5 kW
 • Kích thước: R1210 x S855 x C945 mm
Chi tiết »
RZ3

Tủ trưng bày mở cửa trước

 • Model: RZ3 TYPE
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 1 ph/220 V/50 Hz
 • Công suất: 2.5 kW
 • Kích thước: R1200 x S700 x C1210 mm
Chi tiết »
SRM3

Tủ trưng bày kính cong

 • Model: RZ3 TYPE
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Kích thước: R1200 x S700 x C1210 mm
Chi tiết »