RZ3

Tủ trưng bày mở cửa trước

 • Model: RZ3 TYPE
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 1 ph/220 V/50 Hz
 • Công suất: 2.5 kW
 • Kích thước: R1200 x S700 x C1210 mm
Chi tiết »
SRM3

Tủ trưng bày kính cong

 • Model: RZ3 TYPE
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Kích thước: R1200 x S700 x C1210 mm
Chi tiết »
C5

Tủ trưng bày vuông 5 tầng

 • Model: C5
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 1 ph/220 V/50 Hz
 • Công suất: 2.8 kW
 • Kích thước: R1200 x S680 x C1900 mm
Chi tiết »
C4

Tủ trưng bày vuông 4 tầng

 • Model: C4
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 1 ph/220 V/50 Hz
 • Công suất: 2.8 kW
 • Kích thước: R1200 x S680 x C1500 mm
Chi tiết »
C3

Tủ trưng bày vuông 3 tầng

 • Model: C3
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 1 ph/220 V/50 Hz
 • Công suất: 2.4 kW
 • Kích thước: R1200 x S680 x C1210 mm
Chi tiết »