Fructo 1

Đường fructo

  • Xuất xứ: Miwon, CJ – Hàn Quốc
  • Thành phần: Thành phần đường Fructo tối thiểu: 55%; Thành phần đường Gluco tối thiểu: 39%; Thành phần đường Oligo tối đa: 5%
  • Quy cách đóng gói: 25 kg/bao
  • Ứng dụng: Dùng trong sản xuất thực phẩm
Chi tiết »
Tinh bột bắp 1

Tinh bột bắp

  • Xuất xứ: Miwon, CJ – Hàn Quốc
  • Thành phần: Độ ẩm tối đa: 13,5%; Chỉ số màu trắng tối thiểu: 90
  • Quy cách đóng gói: 25 kg/bao
  • Ứng dụng: Dùng trong sản xuất thực phẩm
Chi tiết »