Sua bot nguyen chat Ha Lan

Sữa bột nguyên chất

 • Xuất xứ: Hà Lan
 • Thành phần: Hàm lượng béo tối thiểu: 26%; Hàm lượng protein trong chất khô không béo tối thiểu: 34,5%
 • Quy cách đóng gói: 25 kg/bao
 • Ứng dụng: Dùng trong chế biến thực phẩm
Chi tiết »
sua co dac co duong caramel duc

Sữa bột nguyên chất

 • Xuất xứ: Đức
 • Thành phần: Hàm lượng béo tối thiểu: 26%; Hàm lượng protein trong chất khô không béo tối thiểu: 34%
 • Quy cách đóng gói: 25 kg/bao
 • Ứng dụng: Dùng trong chế biến thực phẩm
Chi tiết »
Sua bot tan nhanh Duc

Sữa bột béo nguyên chất tan nhanh

 • Xuất xứ: Đức
 • Thành phần: Hàm lượng béo tối thiểu: 28%; Hàm lượng protein trong chất khô không béo tối thiểu: 34%
 • Quy cách đóng gói: 25 kg/bao
 • Ứng dụng: Dùng trong chế biến thực phẩm
Chi tiết »
Sua bot nguyen chat tan nhanh new 1

Sữa bột nguyên chất tan nhanh

 • Xuất xứ: New Zealand
 • Thành phần: Hàm lượng béo tối thiểu: 28%; Hàm lượng protein trong chất khô không béo tối thiểu: 34%
 • Quy cách đóng gói: 25 kg/bao
 • Ứng dụng: Dùng trong chế biến thực phẩm
Chi tiết »
Sua bot nguyen chat tan nhanh new 2

Sữa bột nguyên chất tan nhanh

 • Xuất xứ: New Zealand
 • Thành phần: Hàm lượng béo tối thiểu: 28%; Hàm lượng protein trong chất khô không béo tối thiểu: 34%
 • Quy cách đóng gói: 25 kg/bao
 • Ứng dụng: Dùng trong chế biến thực phẩm
Chi tiết »
gay new

Sữa bột gầy

 • Xuất xứ: New Zealand
 • Thành phần: Hàm lượng protein trong chất khô không béo tối thiểu: 34%; Hàm lượng béo tối đa: 1,5%
 • Quy cách đóng gói: 25 kg/bao
 • Ứng dụng: Dùng trong chế biến thực phẩm
Chi tiết »