vai

Mứt hoa quả hương vải

 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thành phần: Đường, tinh bột, axít chanh, chất bảo quản, hương thực phẩm, màu thực phẩm
 • Quy cách đóng gói: 1 kg/lọ; 4 kg/xô
 • Ứng dụng: Dùng trang trí và làm nhân bánh
Chi tiết »
Mchuoi

Mứt hoa quả hương chuối

 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thành phần: Đường, tinh bột, axít chanh, chất bảo quản, hương thực phẩm, màu thực phẩm
 • Quy cách đóng gói: 1 kg/lọ; 4 kg/xô
 • Ứng dụng: Dùng trang trí và làm nhân bánh
Chi tiết »
Nho

Mứt hoa quả hương nho

 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thành phần: Đường, tinh bột, axít chanh, chất bảo quản, hương thực phẩm, màu thực phẩm
 • Quy cách đóng gói: 1 kg/lọ; 4 kg/xô
 • Ứng dụng: Dùng trang trí và làm nhân bánh
Chi tiết »
dua

Mứt hoa quả hương dưa gang

 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thành phần: Đường, tinh bột, axít chanh, chất bảo quản, hương thực phẩm, màu thực phẩm
 • Quy cách đóng gói: 1 kg/lọ; 4 kg/xô
 • Ứng dụng: Dùng trang trí và làm nhân bánh
Chi tiết »
Mcam

Mứt hoa quả hương cam

 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thành phần: Đường, tinh bột, a xít chanh, chất bảo quản, hương thực phẩm, màu thực phẩm
 • Quy cách đóng gói: 1 kg/lọ; 4 kg/xô
 • Ứng dụng: Dùng trang trí và làm nhân bánh
Chi tiết »
dâu

Mứt hoa quả hương dâu

 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thành phần: Đường, tinh bột, axít chanh, chất bảo quản, hương thực phẩm, màu thực phẩm
 • Quy cách đóng gói: 1 kg/lọ; 4 kg/xô
 • Ứng dụng: Dùng trang trí và làm nhân bánh
Chi tiết »