MAY TRON BOT1

Máy trộn bột

 • Model: 50 E
 • Xuất xứ: Pháp
 • Công suất: 1.7 kW
 • Kích thước: R48 x S43 x C78 cm
Chi tiết »
May tron bot CM-18

Máy trộn bột 10 kg bột khô

 • Model: CM-18E
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 1 ph/220 V/50 Hz
 • Công suất: 0.75 kW
 • Kích thước: R440 x S780 x C710 mm
Chi tiết »
May tron bot CM-28

Máy trộn bột 15 kg bột khô

 • Model: CM-28E
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 3 ph/380 V/50 Hz
 • Công suất: 1.875 kW
 • Kích thước: R550 x S912 x C969 mm
Chi tiết »
May tron bot CM-80E

Máy trộn bột 30 kg bột khô

 • Model: CM-50E
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 3 ph/380 V/50 Hz
 • Công suất: 3.57 kW
 • Kích thước: R588 x S1037 x C1210 mm
Chi tiết »
May tron bot CM-80E

Máy trộn bột 50 kg bột khô

 • Model: CM-80E
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 3 ph/380 V/5 0Hz
 • Công suất: 5.25 kW
 • Kích thước: R716 x S1143 x C1257 mm
Chi tiết »
Sprial_Mixer 1

Máy trộn bột

 • Model: SPM-15
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Công suất: 1.3 kW
 • Kích thước: R77 x S45 x C100 cm
Chi tiết »