cm40w

Máy đánh trứng 2 tay quay

 • Model: CM-40W
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 3 ph/380 V/50 Hz
 • Công suất: 0.75 kW
 • Kích thước: R700 x S480 x C1260 mm
Chi tiết »
cm80w

Máy đánh trứng 2 tay quay

 • Model: CM-80W
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 3 ph/380 V/50 Hz
 • Công suất: 2.25 kW
 • Kích thước: R1050 x S1000 x C1750 mm
Chi tiết »
cm301

Máy đánh trứng 30 lít

 • Model: CM-301
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 3 ph/380 V/50 Hz
 • Công suất: 0.75 kW
 • Kích thước: R630 x S640 x C1010 mm
Chi tiết »
CM-SP500

Máy đánh kem 5 lít

 • Model: CM-SP502
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 1 ph/220 V/50 Hz
 • Công suất: 0.19 kW
 • Kích thước: R470 x S370 x C520 mm
Chi tiết »
May danh kem CM-SP800

Máy đánh trứng 8 lít

 • Model: CM-SP800
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 1 ph/220 V/50 Hz
 • Công suất: 0.19 kW
 • Kích thước: R470 x S380 x C660 mm
Chi tiết »
May danh trung CM-101

Máy đánh trứng 10 lít

 • Model: CM-101
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 1 ph/220 V/50 Hz
 • Công suất: 0.25 kW
 • Kích thước: R430 x S430 x C660 mm
Chi tiết »