May chia bot jac bi

Máy chia bột Jac – Bỉ

 • Model: DIV
 • Xuất xứ: Bỉ
 • Điện áp: 3 ph/380 V/50 Hz
 • Công suất: 1.5 kW
 • Kích thước: R600 x S690 x C1060 mm
Chi tiết »
May chia bot CM-20RD

Máy chia bột tròn 20 phần

 • Model: CM-20RD
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 3 ph/380 V/50 Hz
 • Công suất: 1.5 kW
 • Kích thước: R638 x S760 x C1176 mm
Chi tiết »
May chia bot CM-H20D

Máy chia bột vuông 20 phần

 • Model: CM-H20D
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 3 ph/380 V/50 Hz
 • Công suất: 1.5kW
 • Kích thước: R638 x S664 x C1200 mm
Chi tiết »
May chia va ve bot ban tu dong CM-.

Máy chia bột chạy điện 36 phần

 • Model: CM-336
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 1 ph/220 V/50 Hz
 • Công suất: 0.19 kW
 • Kích thước: R420 x S520 x C1200 mn
Chi tiết »
May chia va ve bot ban tu dong CM-36A

Máy chia và vê bột bán tự động

 • Model: CM-36A
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 3 ph/380 V/50 Hz
 • Công suất: 0.75 kW
 • Kích thước: R640 x S780 x C2050 mm
Chi tiết »
CMA36A

Máy chia và vê bột tự động

 • Model: CM-A36A
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp: 3 ph/380 V/50 Hz
 • Công suất: 1.5 kW
 • Kích thước: R706 x S696 x C2050 mm
Chi tiết »