huong1

Hương thực phẩm

  • Xuất xứ: Bakels - Malaysia
  • Thành phần: Nước, chất hòa tan, hương thực phẩm, chất làm dầy, màu thực phẩm, chất bảo quản
  • Quy cách đóng gói: 2 kg/can
  • Ứng dụng: Dùng trang trí, tạo mùi cho sản phẩm
Chi tiết »