Khuon gato tim1

Khuôn bánh gato tim

  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Kích thước: Max 236 x 222 x 67 mm
Chi tiết »
Khuon gato tron 1

Khuôn bánh gato tròn ø150 mm~ ø450 mm

  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Kích thước: ø150 mm~ ø450 mm
Chi tiết »
Khay muffin 1

Khay nướng muffin 10~40 bánh

  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Kích thước: 400 x 600 x 45 mm
Chi tiết »
Khay nuong banh baguette

Khay nướng baguette 4/5/6 rãnh

  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Kích thước: 400 x 600 x 39 mm
Chi tiết »
Khay nuong phang 1

Khay nướng phẳng

  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Kích thước: 400 x 600 x 20 mm
Chi tiết »