Biscuit filling 1

Chất béo làm nhân bánh

 • Xuất xứ: Malaysia
 • Thành phần: Nhiệt độ nóng chảy: 30-37; 40-47; Axít béo tự do tối đa: 0,12%; Độ ẩm và tạp chất tối đa: 0,1%
 • Quy cách đóng gói: 25 kg/thùng carton
 • Ứng dụng: Làm nhân các loại bánh, kẹo
Chi tiết »
shortning 1

Dầu cọ hydro hóa

 • Xuất xứ: Malaysia
 • Thành phần: Nhiệt độ nóng chảy: 36 – 39; 38-40; 41-43; 44-46; 48-52; Axít béo tự do tối đa: 0,1%; Độ ẩm và tạp chất tối đa: 0,1%
 • Quy cách đóng gói: 25 kg/thùng carton
 • Ứng dụng: Dùng trong chế biến thực phẩm
Chi tiết »
Coconut oil 1

Dầu dừa tinh luyện

 • Xuất xứ: Moi Foods - Malaysia
 • Thành phần: Nhiệt độ nóng chảy: 23-26 độ; Axít béo tự do tối đa: 0,12%; Độ ẩm và tạp chất tối đa: 0,1%
 • Quy cách đóng gói: 25 kg/thùng
 • Ứng dụng: Dùng trong chế biến thực phẩm
Chi tiết »
CBS-2

Dầu bơ cacao thay thế CBS

 • Xuất xứ: Moi Foods - Malaysia
 • Thành phần: Nhiệt độ nóng chảy: 31 – 34, 36-38, 38-40, 40-42; Axit béo tự do tối đa: 0.1 %
 • Quy cách đóng gói: 25 kg/thùng
 • Ứng dụng: Dùng trong chế biến thực phẩm
Chi tiết »
CBR 1

Dầu bơ cacao thay thế CBR

 • Xuất xứ: ISF – Malaysia
 • Thành phần: Nhiệt độ nóng chảy: 40-43; Axít béo tự do tối đa: 0,1%; Độ ẩm và tạp chất tối đa: 0,1%
 • Quy cách đóng gói: 20 kg/thùng carton
 • Ứng dụng: Lớp phủ mặt bánh
Chi tiết »
BOS 2

Dầu bơ thay thế BOS

 • Xuất xứ: Moi Foods - Malaysia
 • Thành phần: Nhiệt độ nóng chảy: 33-37, 41-44; Axít béo tự do tối đa: 0,12%; Độ ẩm và tạp chất tối đa: 0,1%
 • Quy cách đóng gói: 15 kg/thùng
 • Ứng dụng: Làm nhân các loại bánh, kẹo
Chi tiết »