Thông báo tuyển dụng

 • 1. Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng Kho vận
 • 2. Nơi làm việc: Hà Nội
 • 3. Trình độ: Trưởng phòng
 • 4. Nhiệm vụ chính:

  4.1. Công tác lập kế hoạch và quản lý chung

  - Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy trình liên quan đến hoạt động của Phòng Kho vận

  - Trực tiếp chỉ đạo, giám sát công tác tuyển dụng các vị trí cấp nhân viên trong phòng

  - Hỗ trợ, giám sát công tác lập kế hoạch hoạt động của các trưởng bộ phận

  - Chỉ đạo, giám sát và phân công thực hiện công tác tổng hợp kế hoạch hoạt động của phòng

  - Kiểm soát việc triển khai kế hoạch và công tác báo cáo theo quy định

  - Tham gia phối hợp, hỗ trợ việc quản lý, điều phối nhân sự theo kế hoạch hoạt động đã duyệt của các bộ phận

  - Giám sát, và chịu trách nhiệm đối với công tác đánh giá KQCV của nhân viên tại Phòng Kho vận

  - Chỉ đạo triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ kho vận cho cán bộ nhân viên

  - Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc của Phòng Kho vận có liên quan tới các cơ quan chức năng

  - Chịu trách nhiệm triển khai, giám sát công tác kiểm soát chi phí hoạt động của Phòng Kho vận

  4.2. Trách nhiệm, nhiệm vụ chuyên môn

  - Công tác quản lý kho

  - Trực tiếp tiếp nhận và lập kế hoạch nhập hàng

  - Kiểm soát xuất nhập hàng

  - Chỉ đạo, giám sát công tác kiểm kê kho theo quy định

  - Chỉ đạo, giám sát việc xử lý các vấn đề phát sinh tại kho (hàng lỗi,hàng hết date, hỏng, huỷ, hàng trả lại…)

  - Công tác giao nhận
  - Trực tiếp điều hành việc tiếp nhận và sắp xếp lịch giao nhận hàng hoá bằng phương tiện xe lớn

  - Chỉ đạo giao nhận triển khai tiếp nhận và sắp xếp lịch giao nhận hàng hoá bằng phương tiện của Công Ty trang bị

  - Kiểm soát, giám sát công tác giao nhận hàng hoá

  - Chỉ đạo, giám sát công tác bảo trì sửa chữa phương tiện vận chuyển

  - Chỉ đạo, giám sát việc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hoá

  - Trách nhiệm, nhiệm vụ khác

  - Phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện công việc được giao

  4.3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

 • 5. Lương: Thỏa thuận
 • 6. Yêu cầu về kinh nghiệm:

  Trình độ: Cao đẳng trở lên

  Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kho, vật tư; it nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý

  Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về kế toán kho, nghiệp vụ XNK, giao nhận hàng hóa; am hiểu hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động kho, XNK, ngành thực phẩm

  Tin học: Sử dụng thành thạo Word, Excel, Email

  Ngoại ngữ: Sử dụng tiếng Anh ở mức độ cơ bản

 • 8. Các yêu cầu khác:

  Kỹ năng:

  - Kiểm tra, giám sát; tổ chức & Lập kế hoạch

  - Phân tích & Tổng hợp; giải quyết vấn đề

  - Xây dựng và thiết lập quan hệ; làm việc nhóm

  - Quản lý và huấn luyện nhân viên

  Thái độ/ tố chất:

  - Trung thực, liêm chính; linh hoạt, nhanh nhẹn

  - Tỉ mỉ, chi tiết; nhiệt tình, trách nhiệm

  - Học hỏi & phát triển; cam kết

  Yêu cầu khác:

  - Làm việc ngoài giờ hành chính khi có yêu cầu của Quản lý

  - Đi công tác

 • 9. Thời hạn nộp hồ sơ: 31/08/2017
 • 10. Hướng dẫn nộp hồ sơ: Chi tiết