Thông báo tuyển dụng

 • 1. Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng hành chính nhân sự
 • 2. Nơi làm việc: Hà Nội
 • 3. Trình độ: Trưởng phòng hành chính nhân sự
 • 4. Nhiệm vụ chính:

  Công tác quản lý chung

  - Xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy trình liên quan đến nghiệp vụ HCNS cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty và quy định của Bộ Luật lao động, Luật BHXH; các quy định, quy trình liên quan đến hoạt động chung của Công ty.

  - Lập kế hoạch hoạt động, xây dựng mục tiêu của Phòng

  - Thực hiện giám sát hoạt động của Phòng theo kế hoạch và Báo cáo, bảo vệ kế hoạch hoạt động đã lập

  - Quản lý, điều phối nhân sự Phòng; giám sát và hỗ trợ nhân viên trong quá trình làm việc

  - Quản lý chi phí đơn vị

  - Thực hiện đánh giá kết quả công việc của nhân viên trong Phòng

  - Làm việc với các cơ quan chức năng trong các vấn đề liên quan

  - Đảm bảo hồ sơ pháp lý của Công ty được thực hiện đúng quy định và tuân theo Pháp luật

  Công tác Quản trị nguồn nhân lực

  Kế hoạch nguồn nhân lực

  - Đầu mối xây dựng kế hoạch NNL, lập ngân sách nhân sự

  - Theo dõi & báo cáo việc thực hiện kế hoạch NNL

  Tuyển dụng

  - Đầu mối tổ chức thực hiện các hoạt động tuyển dụng toàn Công ty

  - Giám sát việc thực hiện các thủ tục cho CBNV mới được tuyển dụng

  Đào tạo & phát triển Nguồn nhân lực

  - Đầu mối cập nhật hệ thống tiêu chuẩn năng lực cho các vị trí công việc

  - Xây dựng định biên nhân sự phù hợp

  - Kết hợp với các Giám đốc khối, Giám đốc chi nhánh, Trưởng phòng xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá KPI

  -Thiết lập KPIs, theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên theo định kỳ

  - Đầu mối xây dựng kế hoạch đào tạo cho CBNV

  - Tổ chức triển khai theo kế hoạch đào tạo

  - Báo cáo việc thực hiện kế hoạch đào tạo

  - Đầu mối xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, kế hoạch phát triển cá nhân

  - Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, nâng lương, điều động theo quy định

  - Tham gia việc đào tạo nội bộ cho CBNV mới về quy định, nội quy, văn hóa công ty

  Lương, thưởng

  - Giám sát và tổng hợp kết quả đánh giá công việc các đơn vị

  - Tham gia xây dựng quy chế lương, thưởng, phúc lợi và các biện pháp khuyến khích, kích thích người lao động trong quá trình làm việc.

  Chế độ & chính sách

  - Theo dõi vi phạm nội quy, áp mức xử lý vi phạm theo quy định

  - Tổ chức, giám sát công tác đánh giá, thi đua khen thưởng

  - Giải quyết các thủ tục về chế độ, chính sách đối với NLĐ

  - Giải quyết các thủ tục tiếp nhận/ chấm dứt hđlđ đối với NLĐ

  - Thực hiện khảo sát nhân viên theo yêu cầu và lập báo cáo

  Khác

  - Quản lý và cập nhập dữ liệu hồ sơ nhân sự

  Công tác Hành chính

  - Xây dựng định mức và tổ chức mua và quản lý bảo hộ lao động/ đồng phục công ty

  - Quản lý tài sản công ty: tổ chức kiểm kê, mua/thanh lý/sửa chữa… theo quy định

  - Tổ chức thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, lụt bão, an toàn lao động, vệ sinh lao động

  - Xây dựng nội quy lao động, quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó.

  - Giám sát, đánh giá việc thực hiện nội quy, quy định của Công ty

  - Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các văn bản của Công ty

  Trách nhiệm, nhiệm vụ khác

  - Tổ chức sự kiện, hoạt động văn hóa, chương trình từ thiện công ty

  - Xây dựng phương án và kế hoạch mua quà tặng đối tác/khách hàng, CBNV các dịp Lễ, Tết

  - Theo dõi, xây dựng quan hệ lao động trong công ty (xd môi trường làm việc, xd mối quan hệ LĐ-người lao động)

  - Xây dựng văn hóa, hình ảnh công ty và hoạt động của đơn vị

  - Phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện công việc được giao

  - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

 • 5. Lương: Thỏa Thuận
 • 6. Yêu cầu về kinh nghiệm:

  - Đại học chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

  - Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị nguồn nhân lực

  - Ít nhất 02 năm đảm nhiệm vị trí quản lý bộ phận Nhân sự

  - Có kiến thức chuyên môn về Quản trị nguồn nhân lực

  - Am hiểu hệ thống pháp luật liên quan đến công tác nguồn nhân lực như Bộ luật lao động, Luật BHXH

  - Tin học văn phòng trình độ B trở lên, thành thạo Word, Excel

  - Sử dụng 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh tương đối linh hoạt trong một số tình huống đa dạng liên quan đến công việc (trao đổi qua email/trực tiếp/qua điện thoại)

  - Tư duy chiến lược

  - Tổ chức & Lập kế hoạch

  - Phân tích & Tổng hợp

  - Xây dựng và thiết lập quan hệ

  - Giao tiếp & Thuyết trình

  - Đàm phán & Gây ảnh hưởng

  - Làm việc nhóm

  - Quản lý và huấn luyện nhân viên

  - Trung thực, liêm chính

  - Cởi mở, hợp tác

  - Nhiệt tình, trách nhiệm

  - Thích ứng

  - Học hỏi & phát triển

  - Cam kết

 • 7. Quyền lợi:

  - Mức lương và thu nhập hấp dẫn.

  - Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú

  - Môi trường làm việc năng động, nhiều thách thức, trẻ trung và sôi động

  - Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, cơ hội đào tạo trong và ngoài nước

 • 8. Các yêu cầu khác:

  Không

 • 9. Thời hạn nộp hồ sơ: 30/03/2018
 • 10. Hướng dẫn nộp hồ sơ: Chi tiết