Thông báo tuyển dụng

 • 1. Vị trí tuyển dụng: Trưởng Bộ Phận Marketing
 • 2. Nơi làm việc: Hà Nội
 • 3. Trình độ: Trưởng phòng
 • 4. Nhiệm vụ chính:

  - Thực hiện các công việc marketing theo phân công của Trưởng phòng Marketing.

  4.1.Chức năng, nhiệm vụ chung
  - Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược marketing của các đơn vị và của Công ty
  - Phối hợp và thực hiện các chương trình marketing, quảng cáo, truyền thông, sự kiện của Công ty
  - Nghiên cứu, khảo sát thông tin thị trường và khách hàng
  - Phối hợp các đơn vị kinh doanh lập hồ sơ thị trường và dự báo doanh thu
  - Phân khúc thị trường, xác định mục tiêu, định vị thương hiệu
  - Phối hợp với bộ phận R&D và các đơn vị kinh doanh quản trị và phát triển sản phẩm
  - Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy trình liên quan đến công tác marketing
  - Tham gia, hỗ trợ công tác tuyển dụng các vị trí cấp nhân viên trong phòng
  - Tham gia công tác lập kế hoạch hoạt động của bộ phận theo phân công của cấp trên
  - Trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ marketing cho nhân viên trong bộ phận
  - Thực hiện các chức năng khác theo sự phân công của cấp trên
  4.2.Trách nhiệm, nhiệm vụ chuyên môn
  - Xây dựng và thực hiện chiến lược marketing chung của Công ty cũng như các chiến lược marketing của các đơn vị kinh doanh, quản lý sản phẩm marketing;
  - Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của bộ phận marketing, phân công nhiệm vụ và kiểm soát.
  - Lập và thực hiện chương trình truyền thông như: khuyến mại, quảng cáo, tài trợ...
  - Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao. - Lên kế hoạch quản lý và phân bổ kinh phí cho các hoạt động marketing
  - Phối hợp thực hiện các chương trình PR, sự kiện với đối tác thuê ngoài.
  - Phối hợp với phòng Hành chính nhân sự thiết lập và thực hiện hệ thống thông tin doanh nghiệp, phân tích dữ liệu thiết lập báo cáo, tham gia và tham mưu cho ban giám đốc về chiến lược marketing, chiến lược phát triển.
  - Nghiên cứu thị trường, và phối hợp nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
  - Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.
  - Giúp Giám Đốc Công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động marketing trên cơ sở chiến lược marketing dài hạn một cách hiệu quả; bảo đảm các nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh doanh.
  - Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện – đào tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong hoạt động marketing
  - Đảm bảo toàn bộ Công ty nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty, đồng thời hỗ trợ bán hàng
  - Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án chiến lược các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.
  - Phối hợp với phòng Hành chính nhân sự trong việc xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa công ty, tổ chức sự kiện công ty, xây dựng phong trào tập thể nhằm nâng cao tinh thần sáng tạo, đoàn kết và chia sẻ của toàn bộ các thành viên trong công ty;
  - Tổ chức hệ thống thông tin nội bộ nhằm cập nhật tình hình hoạt động của các phòng ban và xây dựng hình ảnh công ty tới tất cả các cán bộ nhân viên trong Công ty …)

  4.3.Trách nhiệm, nhiệm vụ khác
  - Phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện công việc được giao
  - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

 • 5. Lương: Thoả thuận
 • 6. Yêu cầu về kinh nghiệm:

  - Tốt nghiệp đại học

  - Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing

  - Ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý

  - Am hiểu kiến thức chuyên môn Marketing, chiến lược

  - Am hiểu hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động Marketing, PR, tổ chức sự kiện

  - Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ Marketing, thiết kế

  - Sử dụng thành thạo Word, Excel, Email

  - Sử dụng thành thạo tiếng Anh

  - Kỹ năng
  + Kiểm tra, giám sát
  + Tổ chức & Lập kế hoạch
  + Phân tích & Tổng hợp
  + Giải quyết vấn đề
  + Làm việc nhóm
  + Quản lý và huấn luyện nhân viên

  - Thái độ/tố chất
  + Trung thực, liêm chính
  + Linh hoạt, nhanh nhẹn
  + Tỉ mỉ, chi tiết
  + Nhiệt tình, trách nhiệm
  + Học hỏi & phát triển

 • 7. Quyền lợi:

  - Mức lương và thu nhập hấp dẫn

  - Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú

  - Môi trường làm việc năng động, nhiều thách thức, trẻ trung và sôi động

  - Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, cơ hội đào tạo trong và ngoài nước

 • 8. Các yêu cầu khác:

  - Làm việc ngoài giờ hành chính khi có yêu cầu của cấp trên

  - Đi công tác

 • 9. Thời hạn nộp hồ sơ: 15/11/2017
 • 10. Hướng dẫn nộp hồ sơ: Chi tiết