Thông báo tuyển dụng

 • 1. Vị trí tuyển dụng: Thủ kho
 • 2. Nơi làm việc: Quảng Ninh
 • 3. Trình độ: Nhân Viên
 • 4. Nhiệm vụ chính:

  - Thực hiện các quy trình quản lý kho hàng theo phân công của Trưởng bộ phận kho.
  4.1.Công tác lập kế hoạch và quản lý chung
  - Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy trình liên quan đến công tác quản lý kho
  - Tham gia, hỗ trợ công tác tuyển dụng các vị trí cấp nhân viên trong phòng theo phân công của Trưởng phòng
  - Tham gia công tác lập kế hoạch hoạt động của bộ phận kho theo phân công của cấp trên
  - Cung cấp thông tin, phối hợp tham gia tổng hợp kế hoạch hoạt động của Phòng
  - Tham gia giám sát việc thực hiện kế hoạch và báo cáo theo quy định và phân công của cấp trên
  - Tham gia điều phối, quản lý nhân viên kho theo kế hoạch hoạt động đã được duyệt
  - Tham gia giám sát và hỗ trợ nhân viên kho trong quá trình làm việc
  - Tham gia đánh giá kết quả công việc của nhân viên kho theo phân công của Trưởng phòng
  - Trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ kho cho nhân viên trong bộ phận theo kế hoạch và chỉ đạo của Trưởng phòng
  - Hỗ trợ, phối hợp tham gia làm việc với các cơ quan chức năng trong các vấn đề liên quan đến bộ phận kho và Phòng Kho vận
  - Thực hiện kiểm soát chi phí hoạt động của bộ phận kho và của Phòng kho vận
  4.2.Trách nhiệm, nhiệm vụ chuyên môn
  4.2.1.Công tác quản lý kho
  - Tham gia phối hợp tiếp nhận và lập kế hoạch nhập hàng
  - Đầu mối triển khai công tác nhập hàng theo quy trình và kế hoạch
  - Đầu mối triển khai công tác xuất hàng theo quy trình và kế hoạch
  - Đầu mối kiểm soát xuất nhập hàng, quản lý kho hàng (cả về số lượng và chất lượng)
  - Đầu mối triển khai lấy mẫu hàng hoá
  - Đầu mối triển khai công tác tổng hợp và cập nhật số liệu, công tác lập các báo cáo liên quan đến bộ phận kho theo quy định
  - Tham gia, đề xuất kế hoạch và triển khai điều chuyển hàng hoá giữa các kho phù hợp với kế hoạch bán hàng và quản lý kho
  - Tham gia, hỗ trợ công tác kiểm kê kho theo kế hoạch và phân công của Trưởng phòng
  - Đầu mối chủ chì, điều phối nguồn lực thực hiện công tác vệ sinh công nghiệp theo quy định
  - Đầu mối theo dõi rà soát hàng hóa đủ điều kiện VSATTP trong thời gian lưu kho và hàng xuất ra khỏi kho lưu thông trên thị trường
  - Tham gia xử lý các vấn đề phát sinh tại kho (hàng lỗi,hàng hết date, hỏng, huỷ…)
  4.3.Trách nhiệm, nhiệm vụ khác
  - Phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện công việc được giao
  - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

 • 5. Lương: Thoả thuận
 • 6. Yêu cầu về kinh nghiệm:

  - Cao đẳng
  - Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kho, vật tư
  - Am hiểu về kế toán kho, vật tư
  - Am hiểu hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động kho, XNK, ngành thực phẩm
  - Sử dụng thành thạo Word, Excel, Email

  -Kỹ năng
  + Tổ chức & Lập kế hoạch
  + Phân tích & Tổng hợp
  + Xây dựng và thiết lập quan hệ
  + Làm việc nhóm
  - Thái độ/tố chất
  + Trung thực, liêm chính
  + Linh hoạt, nhanh nhẹn
  + Tỉ mỉ, chi tiết
  + Nhiệt tình, trách nhiệm
  + Học hỏi & phát triển
  + Cam kết

 • 7. Quyền lợi:

  - Mức lương và thu nhập hấp dẫn

  - Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú

  - Môi trường làm việc năng động, nhiều thách thức, trẻ trung và sôi động

  - Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, cơ hội đào tạo trong và ngoài nước

 • 8. Các yêu cầu khác:

  Làm việc ngoài giờ hành chính

 • 9. Thời hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017
 • 10. Hướng dẫn nộp hồ sơ: Chi tiết