Thông báo tuyển dụng

 • 1. Vị trí tuyển dụng: Phó giám đốc chi nhánh
 • 2. Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
 • 3. Trình độ: Quản lý
 • 4. Nhiệm vụ chính:

  1. Hoạch định chiến lược

  - Tham gia xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn và trung hạn của Chi nhánh.

  - Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Chi nhánh.

  - Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch quản lý – phát triển về tài chính, nhân sự của Chi nhánh.

   2. Tổ chức, điều hành

  Về thực hiện kế hoạch kinh doanh

  - Giúp việc cho Giám đốc chi nhánh trong việc tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch về phát triển chi nhánh, về kinh doanh, về tài chính, về nhân sự của Chi nhánh đã được Công ty phê duyệt, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

  - Tham gia quản lý, thực hiện các kế hoạch, hoạt động kinh doanh, xúc tiến kinh doanh trên địa bàn chi nhánh quản lý do Công ty hoặc phòng ban thuộc Công ty chủ trì triển khai.

  Về hoạt động kinh doanh nguyên liệu thực phẩm

  - Giúp Giám đốc chi nhánh quản lý và thực hiện hoạt động bán hàng, xúc tiến bán hàng đối với các mặt hàng nguyên liệu thực phẩm

  - Thực hiện các đàm phán, ký theo ủy quyền hoặc trình ký theo thẩm quyền các hợp đồng bán hàng; tổ chức thực hiện hợp đồng bán hàng (bao gồm cả giao hàng, thu hồi công nợ…); giải quyết tranh chấp hợp đồng bán hàng

  Về hoạt động kinh doanh máy và thiết bị thực phẩm

  - Giúp Giám đốc chi nhánh quản lý và thực hiện hoạt động bán hàng, xúc tiến bán hàng đối với các mặt hàng máy và thiết bị thực phẩm

  - Thực hiện các đàm phán, ký theo ủy quyền hoặc trình ký theo thẩm quyền các hợp đồng bán hàng và hợp đồng cung cấp dịch vụ (bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa) về máy và thiết bị thực phẩm; tổ chức thực hiện hợp đồng (bao gồm cả giao hàng, lắp đặt, thu hồi công nợ…); giải quyết tranh chấp hợp đồng đã ký kết.

  Về phát triển mạng lưới khách hàng, đối tác và chăm sóc khách hàng

  - Tham gia xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống khách hàng, đối tác của Chi nhánh.

  - Đại diện Giám đốc chi nhánh tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

  - Chủ trì triển khai thực hiện các chương trình quảng bá sản phẩm, quảng cáo, khuyến mãi, chăm sóc khách hàng của Chi nhánh.

  Về quản lý tài chính – kế toán

  - Tham gia quản lý, giám sát theo ủy quyền của Giám đốc chi nhánh các nghiệp vụ tài chính, kế toán của Chi nhánh, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Công ty và của pháp luật.

  - Phê duyệt các khoản chi phí hoạt động của Chi nhánh theo thẩm quyền được Giám đốc chi nhánh phân công và theo kế hoạch đã được duyệt.

  Về hành chính – nhân sự

  - Quản lý, giám sát và tổ chức thực hiện theo phân công của Giám đốc chi nhánh công tác quản lý hành chính; chi tiêu, mua sắm và quản lý trang thiết bị văn phòng-công cụ dụng cụ lao động tại Chi nhánh, đảm bảo yêu cầu hiệu quả, tiết kiệm

  - Giúp Giám đốc chi nhánh theo ủy quyền về công tác quản lý, phát triển nhân sự và công tác lao động tại Chi nhánh

   3. Kiểm tra, giám sát, báo cáo

  - Theo ủy quyền của Giám đốc chi nhánh, chịu trách nhiệm thẩm định, ký hoặc trình ký/phê duyệt các thỏa thuận hợp tác, hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ.

  - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc chi nhánh về các hoạt động, nhiệm vụ được phân công và/hoặc ủy quyền quản lý, giám sát.

  - Định kỳ hoặc bất thường, báo cáo Giám đốc chi nhánh và chịu trách nhiệm trước Giám đốc chi nhánh về thông tin, số liệu báo cáo.

  - Khi có yêu cầu, trực tiếp báo cáo Ban Giám đốc công ty hoặc thành viên Ban Giám đốc công ty về các hoạt động do mình thực hiện hoặc quản lý, giám sát thực hiện.

  4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc chi nhánh

 • 5. Lương: Thỏa thuận
 • 6. Yêu cầu về kinh nghiệm:

  1. Năng lực lãnh đạo, quản lý

  - Có năng lực lãnh đạo tốt.

  - Có kinh nghiệm quản lý đơn vị kinh doanh độc lập.

  - Có khả năng huấn luyện, đào tạo, phát triển nhân viên.

  - Có kiến thức và kinh nghiệm về quản lý theo mục tiêu.

  - Có năng lực và kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh.

  - Có kinh nghiệm quản lý tài chính, quản lý con người, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.

  2. Am hiểu về lĩnh vực kinh doanh

  - Am hiểu về hàng hóa, thị trường, khách hàng, đối thủ trong hoạt động kinh doanh nguyên liệu, máy và thiết bị thực phẩm. Có khả năng biến các hiểu biết chuyên môn thành các kết quả công tác.

  - Am hiểu các quy định pháp luật Việt Nam về kinh doanh và về các sản phẩm kinh doanh của Công ty.

  - Có kinh nghiệm trực tiếp kinh doanh (bán lẻ, bán buôn, thương mại) ngành thực phẩm.

  - Có hiểu biết và kinh nghiệm về xây dựng, quản lý quy trình bán hàng, quản lý hệ thống khách hàng

   3. Năng lực sáng tạo, đổi mới

  - Có khả năng sáng tạo, nhận biết ý tưởng sáng tạo và ứng dụng ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn

  - Có khả năng quản trị, thúc đẩy quá trình thay đổi

   4. Khả năng làm việc độc lập và dẫn dắt nhóm

  - Có năng lực và kinh nghiệm làm việc độc lập

  - Có năng lực và kinh nghiệm quản lý nhóm nhân viên, dẫn dắt nhóm

   5. Khả năng xây dựng quan hệ

  - Có khả năng và kinh nghiệm tạo dựng, duy trì, phát triển các mối quan hệ với khách hàng, đối tác

  - Có khả năng thu hút và xây dựng quan hệ tốt với nhân sự dưới quyền và nhân sự thuộc các đơn vị khác trong Công ty

 • 8. Các yêu cầu khác:

  - Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý từ trưởng phòng kinh doanh trở lên, ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong ngành thực phẩm.

  - Tuổi trên 30 và dưới 50

  - Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc chuyên ngành về kinh tế, tài chính, thực phẩm, máy thực phẩm.

  - Nói viết thành thạo ít nhất một ngoại ngữ.

  - Thành thạo tin học văn phòng.

 • 9. Thời hạn nộp hồ sơ: 20/11/2015
 • 10. Hướng dẫn nộp hồ sơ: Chi tiết