Thông báo tuyển dụng

 • 1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kế toán
 • 2. Nơi làm việc: Đà Nẵng
 • 3. Trình độ: Nhân viên
 • 4. Nhiệm vụ chính:

  4.1. Theo dõi hàng hoá xuất nhập:

  - Nhận các chứng từ nhập/xuất từ bộ phận kho, mua hàng

  - Nhập các chứng từ vào phần mềm hàng ngày

  - Nhắc nhở các bộ phận liên quan chuyển giao chứng từ đúng hạn

  - Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ xuất nhập theo quy định của công ty

  - Lưu trữ các chứng từ xuất/nhập

  - Báo cáo kịp thời giám đốc các trường hợp xuất nhập không đúng theo nguyên tắc kế toán

  4.2. Kiểm soát giá cả hàng hoá mua vào:

  - Nhận các báo giá của nhà cung cấp

  - Theo dõi việc tăng giảm giá của các nhà cung cấp

  - Định kỳ hàng tháng kiểm tra giá cả trên thị trường và so sánh với giá của nhà cung cấp

  - Kiểm tra tính chính xác về giá, nhà cung cấp với hàng hoá mua ngoài

  4.3. Quản lý định mức tồn kho, đặt hàng:

  - Xem xét số lượng xuất hàng hàng ngày so với định mức tồn kho quy định

  - Xem xét số lượng đặt hàng yêu cầu so với số lượng đặt hàng đã quy định
  - Báo cáo và có hướng xử lý với giám đốc về các trường hợp không thực hiện đúng định mức tồn kho và số lượng đặt hàng

  4.4. Kiểm soát hàng tồn kho, xuất nhập tồn:

  - Định kỳ kiểm tra các mặt hàng theo số lượng xuất nhập tồn và số lượng hàng hoá thực tế trong kho

  - Hàng tháng, kết hợp cùng thủ kho kiểm kê số lượng hàng hoá tồn thực tế trong kho và báo cáo Giám đốc

  4.5. Phối hợp kế toán thanh toán cho nhà cung cấp:

  - Hỗ trợ kế toán thanh toán trong việc xem xét các số liệu nhập hàng để thanh toán cho nhà cung cấp

  4.6. Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ:

  - Theo dõi số lượng tài sản, công cụ mua về và nhập vào phần mềm

  - Hỗ trợ kế toán thanh toán trong việc thanh toán cho nhà cung cấp

  - Theo dõi số lượng tài sản tăng giảm định kỳ hàng tháng

  - Kết hợp phòng nhân sự để đánh giá số liệu công cụ hư hỏng hàng tháng và trừ vào quỹ phí dịch vụ

  - Tổ chức việc quản lý tài sản cố định, các máy móc, công cụ quan trọng như dán nhãn, theo dõi chi phí

  - Tổ chức kiểm kê thực tế tài sản, máy móc, công cụ hàng tháng

  - Theo dõi hoạt động xây dựng cơ bản

  4.7. Lên báo cáo:

  - Cuối tháng, cuối quý phải lên báo cáo nhập xuất tồn

  - Báo cáo tình hình lãi lỗ cho Quản lý

 • 5. Lương: Thỏa thuận
 • 6. Yêu cầu về kinh nghiệm:

  - Tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tài chính kế toán, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm

  - Nữ, tuổi dưới 30.

  - Thành thạo tin học văn phòng

  - Anh văn giao tiếp cơ bản

  - Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, chủ động trong công việc ,có tinh thần trách nhiệm

  - Chịu được áp lực công việc cao

   

 • 7. Quyền lợi:

  - Mức lương và thu nhập hấp dẫn

  - Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú

  - Môi trường làm việc năng động, nhiều thách thức, trẻ trung và sôi động

  - Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, cơ hội đào tạo trong và ngoài nước

 • 9. Thời hạn nộp hồ sơ: 31/05/2016
 • 10. Hướng dẫn nộp hồ sơ: Chi tiết