Thông báo tuyển dụng

 • 1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên giao nhận
 • 2. Nơi làm việc: Quảng Ninh
 • 3. Trình độ: Nhân Viên
 • 4. Nhiệm vụ chính:

  - Quản lý và chịu trách nhiệm về công tác giao nhận của Holafoods.
  4.1.Công tác lập kế hoạch và quản lý chung
  - Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy trình liên quan đến công tác giao nhận
  - Tham gia, hỗ trợ công tác tuyển dụng các vị trí cấp nhân viên trong phòng theo phân công của Trưởng phòng
  - Tham gia công tác lập  kế hoạch hoạt động của bộ phận giao nhận theo phân công của cấp trên
  - Cung cấp thông tin, phối hợp tham gia tổng hợp kế hoạch hoạt động của Phòng
  - Tham gia giám sát việc thực hiện kế hoạch và báo cáo theo quy định và phân công của cấp trên
  - Hỗ trợ, phối hợp tham gia làm việc với các cơ quan chức năng trong các vấn đề liên quan đến bộ phận giao nhận và Phòng Kho vận
  - Thực hiện kiểm soát chi phí hoạt động của bộ phận giao nhận và của Phòng kho vận
  4.2.Trách nhiệm, nhiệm vụ chuyên môn
  4.2.1.Công tác quản lý kho
  - Tham gia thực hiện điều chuyển hàng hoá giữa các kho theo yêu cầu của Trưởng phòng/ Trưởng bộ phận
  4.2.2.Công tác giao nhận
  - Tham gia tiếp nhận và sắp xếp lịch giao nhận hàng hoá bằng xe do công ty trang bị
  - Đầu mối triển khai tiếp nhận và sắp xếp lịch giao nhận hàng hoá bằng phương tiện do công ty giao quản lý
  - Đầu mối triển khai thực hiện quy trình giao nhận hàng hoá
  - Tham gia kiểm soát, giám sát công tác giao nhận hàng hoá
  - Đầu mối triển khai công tác bảo trì sửa chữa phương tiện vận chuyển theo chỉ đạo của Trưởng phòng
  - Tham gia xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hoá theo chỉ đạo của Trưởng phòng
  4.3.Trách nhiệm, nhiệm vụ khác
  - Phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện công việc được giao
  - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

 • 5. Lương: Thoả thuận
 • 6. Yêu cầu về kinh nghiệm:

  - Trung Cấp hoặc  Cao Đẳng
  - Bằng lái xe tải
  - Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận
  - Am hiểu về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng
  - Am hiểu hệ thống pháp luật liên quan đến vận tải hàng hóa đường bộ.
  - Biết sử dụng Word, Excel, Email

  -Kỹ năng
  + Tổ chức & Lập kế hoạch
  + Phân tích & Tổng hợp
  + Xây dựng và thiết lập quan hệ
  + Làm việc nhóm
  - Thái độ/tố chất
  + Trung thực, liêm chính
  + Linh hoạt, nhanh nhẹn
  + Tỉ mỉ, chi tiết
  + Nhiệt tình, trách nhiệm
  + Học hỏi & phát triển
  + Cam kết

 • 7. Quyền lợi:

  - Mức lương và thu nhập hấp dẫn

  - Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú

  - Môi trường làm việc năng động, nhiều thách thức, trẻ trung và sôi động

  - Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, cơ hội đào tạo trong và ngoài nước

 • 8. Các yêu cầu khác:

  - Làm việc ngoài giờ hành chính khi có yêu cầu của Quản Lý
  - Đi công tác

 • 9. Thời hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017
 • 10. Hướng dẫn nộp hồ sơ: Chi tiết