Thông báo tuyển dụng

 • 1. Vị trí tuyển dụng: Kế toán tổng hợp
 • 2. Nơi làm việc: Quảng Ninh
 • 3. Trình độ: Nhân Viên
 • 4. Nhiệm vụ chính:

  -Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp

  4.Trách nhiệm, nhiệm vụ chính
  4.1.Công tác lập kế hoạch và quản lý chung
  - Tham gia đánh giá KQCV của nhân viên theo trách nhiệm được giao
  - Làm việc với các cơ quan chức năng trong các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán
  4.2.Công tác kế toán
  4.2.1.Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
  - Lập/kiểm tra chứng từ thu/chi, kiểm tra và phê duyệt các chứng từ thu/chi theo trách nhiệm được giao
  - Chịu trách nhiệm lưu trữ và quản lý các chứng từ thu/chi theo quy định
  - Tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt & các khoản tương đương tiền theo phân công của Kế toán trưởng
  - Chịu trách nhiệm kiểm tra báo cáo sổ quỹ tiền mặt các đơn vị
  4.2.2Quản lý doanh thu & công nợ phải thu
  - Quản lý danh mục các khoản doanh thu, bán hàng
  - Hạch toán các khoản doanh thu, bán hàng từ các đơn vị/bộ phận
  - Quản lý danh mục khách hàng, mã khách hàng
  - Hạch toán các khoản nợ phải thu
  4.2.3.Quản lý kho hàng hóa
  - Quản lý danh mục hàng hóa
  - Hạch toán số liệu xuất/nhập kho
  - Kiểm tra và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo xuất-nhập-tồn kho
  - Kiểm kê hàng tồn kho thực tế
  4.2.4.Quản lý tài sản cố định
  - Quản lý danh mục tài khoản liên quan đến TSCĐ
  - Kiểm tra, lưu trữ, quản lý các chứng từ liên quan đến TSCĐ
  - Hạch toán phát sinh tăng/giảm TSCĐ
  - Kiểm tra, giám sát việc kiểm kê, đánh giá tài sản
  4.3.Trách nhiệm, nhiệm vụ khác
  - Phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện công việc được giao
  - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

 • 5. Lương: Thoả thuận
 • 6. Yêu cầu về kinh nghiệm:

  - Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
  - Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ về tài chính, kế toán, kiểm toán như ACCA; CFA; CPA..
  - Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán
  - Có kiến thức chuyên môn về kế toán, kiểm toán
  - Am hiểu hệ thống pháp luật liên quan đến công tác kế toán, kiểm toán
  - Tin học văn phòng trình độ B trở lên, thành thạo Word, Excel
  - Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán chuyên ngành
  - Sử dụng 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh tương đối linh hoạt trong một số tình huống đa dạng liên quan đến công việc (trao đổi qua email/trực tiếp/qua điện thoại)

  -Kỹ năng
  + Tổ chức & Lập kế hoạch
  + Phân tích & Tổng hợp
  + Xây dựng và thiết lập quan hệ
  + Làm việc nhóm
  - Thái độ/tố chất
  + Trung thực, liêm chính
  + Linh hoạt, nhanh nhẹn
  + Tỉ mỉ, chi tiết
  + Nhiệt tình, trách nhiệm
  + Học hỏi & phát triển
  + Cam kết

 • 7. Quyền lợi:

  - Mức lương và thu nhập hấp dẫn

  - Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú

  - Môi trường làm việc năng động, nhiều thách thức, trẻ trung và sôi động

  - Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, cơ hội đào tạo trong và ngoài nước

 • 9. Thời hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017
 • 10. Hướng dẫn nộp hồ sơ: Chi tiết