Hồ Sơ Công Bố Sản Phẩm Nhập Khẩu

 

 1. HSCB sản phẩm Bột sữa béo tan nhanh Synlait: Click vào để xem và tải
 2. HSCB sản phẩm Si rô vị caramel: Click vào để xem và tải
 3. HSCB sản phẩm Si rô vị Sô-cô-la: Click vào để xem và tải
 4. HSCB sản phẩm Si rô vị dâu: Click vào để xem và tải
 5. HSCB sản phẩm Mù tạt dijon: Click vào để xem và tải
 6. HSCB sản phẩm Mù tạt Wholegrain: Click vào để xem và tải
 7. HSCB sản phẩm Bánh sô cô la: Click vào để xem và tải
 8. HSCB sản phẩm Bánh sô cô la sữa: Click vào để xem và tải
 9. HSCB sản phẩm Kem trang trí Monna lisa: Click vào đê xem và tải
 10. HSCB sản phẩm Hỗn hợp margarine và bơ: Click vào để xem và tải
 11. HSCB sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng hương cacao: Click vào để xem và tải
 12. HSCB sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng tách kem 1.5% béo: Click vào để xem và tải
 13. HSCB sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng hương dâu: Click vào để xem và tải
 14. HSCB sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem 3,5% béo: Click vào để xem và tải
 15. HSCB sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng hương chuối: Click vào để xem và tải
 16. HSCB sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng 3,5% béo loại 1L: Click vào để xem và tải
 17. HSCB sản phẩm Sữa chua 3,5% béo: Click vào để xem và tải
 18. HSCB sản phẩm Kem whipping tiệt trùng 35,1% béo: Click vào để xem và tải
 19. HSCB sản phẩm Phụ Gia Thực Phẩm Màu Vàng – Wilton: Click vào để xem và tải
 20. HSCB sản phẩm Phụ Gia Thực Phẩm Màu xanh da troi – Wilton: Click vào để xem và tải
 21. HSCB sản phẩm Kem nấu 20% béo: Click vào để xem và tải
 22. HSCB sản phẩm Mỳ Pasta ( loại Spaghetti No.6): Click vào để xem và tải
 23. HSCB sản phẩm Mỳ Pasta (loại Penne Rigate): Click vào để xem và tải
 24. HSCB sản phẩm Mỳ Pasta (loại Linguine): Click vào để xem và tải
 25. HSCB sản phẩm Bột kem không sữa New Milky – Extra 1kg: Click vào để xem và tải
 26. HSCB sản phẩm Bột whey cô đặc tan nhanh 80% hiệu:Click vào để xem và tải
 27. HSCB sản phẩm Siro đường Fructose High Fructose Corn Syrup (HFCS-55), nhãn hiệu CJ”. Click vào để xem và tải
 28. HSCB sản phẩm Dầu dừa tinh chế nhãn hiệu Arome: Click vào để xem và tải.
 29. HSCB sản phẩm Bột kem không sữa New Milky – Extra 25kg: Click vào để xem và tải