Đào tạo quản lý

Đào tạo theo chủ đề: Theo yêu cầu của khách hàng, HOLAFOODS thường xuyên tổ chức hoặc kết hợp với bên thứ 3 tổ chức các khóa đào tạo về marketing ngành thực phẩm, quản lý chuỗi kinh doanh thực phẩm, quản lý chuỗi sản xuất chế biến thực phẩm… Đối tác của HOLAFOODS là các doanh nghiệp chuyên ngành có tên tuổi, bao gồm: các Công ty chuyên tư vấn về marketing, các công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp, quản lý chuỗi bán lẻ, các doanh nghiêp tư vấn hàng đầu về quản lý sản xuất.

Đào tạo dạng hội thảo tập trung: Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, chúng tôi cũng đã và đang thực hiện nhiều dự án đào tạo mô hình hội thảo tập trung theo chủ đề. Những khóa đào tạo này đang được khách hàng đón nhận và đánh giá cao, đáp ứng được nhu cầu cập nhật thông tin liên tục, phạm vi cung cấp thông tin rộng, đảm bảo tính hệ thống, đặc biệt với những khách hàng có quy mô sản xuất lớn.

DAO TAO QUAN LY

Hội thảo xu thế ngành bánh ở Việt Nam và khu vực – Tổ chức tại Nghệ An tháng 11/2014